NOVINKY z Rybařiny

Potvrzeno! Ryby i přes koronavirus lovit můžete, dosvědčilo Ministerstvo zemědělství

Včerejší vyhlášení karantény na území celé České republiky rozvířilo internetové vody. Snad každý rybář se ptal, zda může na ryby, nebo musí zůstat doma. Ministerstvo zemědělství k problematice zaujalo jasné stanovisko – na ryby vyrazit můžete, ale nesmíte se při jejich lovu shromažďovat.

Výkon rybářského práva:
Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy (např. rybářské závody), stejně jako jakékoli shromažďování rybářů z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o ryby (zvířata) a jejich lov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich; s výjimkou hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně i jako dalších provozních činností v chovu ryb. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

Z výše uvedeného vyplývá, že na ryby můžete vyrazit. Jedinou podmínkou je, že se nebudete shromažďovat.

 

ZDROJ: www.irybarstvi.cz

STATISTIKA: Nasazování ryb za 27 000 000 korun! Rybáři ze západu Čech nasadili přes 280 000 kaprů

Vedení Západočeského územního svazu vydalo kompletní přehled rybích násad, které v roce 2019 putovaly do mimopstruhových a pstruhových revírů. Z dostupných informací vyplývá, že západočeští rybáři v loňském roce nasadili ryby za 27 milionů korun! Jednou z nejdominantnějších ryb, která se do svazových vod nasazovala ve velkém, byl pochopitelně kapr. Těch na západě Čech nasadili přes 280 000 kusů. Velmi dobrou zprávou ale je, že na západě Čech myslí i na reofilní (původní) druhy ryb, kterých rybáři nasadili přes 700 000 kusů.  

Na webu Západočeského územního svazu se píše:

Přes 200 rybářských revírů o rozloze necelých 3900 hektarů obhospodařuje Západočeský územní svaz ČRS. Jaké bylo jejich zarybnění v loňském roce a na co se mohou těšit rybáři letos? O tom přináší informace následující řádky.

Do revírů byly vysazeny ryby podle zarybňovacích plánů, a to jak v množství, tak i druhové skladbě. Kapra obecného bylo vysazeno 283 953 ks o váze 329 093 kg, lína obecného 30 038 ks – 6 461 kg, štiky obecné 71 952 ks, candáta obecného 43 521 ks, sumce velkého 2 888 ks, úhoře říčního 212 378 ks – 887 kg, pstruha obecného 107 190 ks, lipana podhorního 78 197 ks, “bílé ryby” 102 453 ks – 10 474 kg, cejna velkého 539 kg, amura bílého 2 057 kg, okouna říčního 11 429 ks – 1 021 kg, ostroretky stěhovavé 85 670 ks, podoustve říční 140 770 ks, jelce jesena 462 840 ks, jelce tlouště 245 ks, bolena dravého 4 000 ks, mníka jednovousého 9 595 ks, pstruha duhového 9 852 ks – 3 284 kg a sivena amerického 3 716 ks – 698 kg. Celková hodnota vysazených ryb činila 27 200 000 Kč.

Násady nebyly pouze ve standardních velikostech, ale částečně také v trofejních. Běžná velikost štik vysazovaných na váhu je 45 cm a nezřídka šly do revírů i štiky přesahující 80 cm. I v loňském roce se podařilo zajistit pro revíry velké kapry až do 70 cm, amury do 80 cm, dále tržní líny o velikosti 35–45 cm a také více jak 1 400 kg pstruhů duhových o průměrné velikosti 50 cm. Největší vysazený sumec v roce 2019 vážil úctyhodných 46 kg, candát pak měřil 89 cm. Ve stejném trendu bude probíhat i zarybnění v letošním roce.

Územní svaz cíleně usiluje o zachování biodiverzity rybí obsádky vodních toků, a proto každý rok zajišťuje více jak 700 tisíc kusů původních reofilních druhů ryb, které vysazuje do vhodných lokalit. Revíry jsou rovněž zarybňovány tzv. bílou rybou; skupina takto označená v zarybňovacích plánech je z velké části složena z okouna říčního, plotice obecné a perlína ostrobřichého. Věnujeme se i rychleným plůdkům štik o velikosti 6 – 12 cm, kde je kladen důraz na jejich řádné vysazení podél břehové partie (i z plavidel). Cílem je zajistit zarybnění co nejpestřejší velikostní, resp. věkovou skladbou ryb od každého druhu.

ZDROJ: www.inrybar.cz

Koronavirus dopadá i na rybáře v Česku: ČRS důrazně apeluje na organizace, aby odložily výroční schůze !!

Koronavirus, který momentálně hýbe celým světem, má dopady i na české rybáře. Včerejší rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, které zakázalo pořádání akci nad 100 osob, se týká i výročních schůzí rybářských organizací. Rada ČRS a jednotlivé územní svazy důrazně apelují na místní organizace, aby pořádání výročních schůzí odložily. Opatření bude trvat do odvolání…

Na webu Rady ČRS se píše:

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví jsou od dnešního dne, tj. 10.3.2020 (18 hod) zakázány veškeré akce s účastí nad 100 osob v souvislosti s problematikou koronaviru, a to do odvolání.

Důrazně tímto apelujeme na výbory místních organizací, které mají v nadcházejících dnech plánované členské schůze, aby tyto schůze odložily do odvolání zákazu. Opatření se týká rovněž plánovaných oslav výročí MO a dalších akcí s očekávanou účastí nad 100 osob.

ZDROJ: www.inrybar.cz